Ingyenes szállítás!! a címről 16 000,00 Ft
Mentés a bevásárlólistára
Új bevásárlólista létrehozása

Általános Szerződési Feltételek - MateMundo.hu

§ 1. Fogalommeghatározások

 1. Szabályzat - a jelen Szabályzat, amely meghatározza az internetes áruházon keresztül történő távértékesítési szerződések megkötésének elveit, az ilyen szerződések teljesítésének elveit, a távértékesítési szerződésben részt vevő felek jogait és kötelezettségeit, valamint a panaszeljárás elveit. Az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások tekintetében a Szabályzat az elektronikus szolgáltatásokról szóló törvény 8. cikkében említett szabályok és előírások.
 2. Ügyfél - teljes jogképességgel rendelkező természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység, akit a törvény jogképességgel ruház fel, és aki Távértékesítési szerződést köt az Eladóval.
 3. Fogyasztó - olyan természetes személy, aki a kereskedővel olyan jogügyletet köt, amely nem kapcsolódik közvetlenül a gazdasági vagy szakmai tevékenységéhez.
 4. Egyéni vállalkozó - olyan természetes személy, aki üzleti tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó távértékesítési szerződést köt, amennyiben a megállapodás tartalma azt jelzi, hogy a megállapodás nem szakmai jellegű az adott személy számára, különösen az üzleti tevékenységének tárgyából adódóan, amely a Központi Tevékenységi és Információs Nyilvántartás rendelkezései alapján elérhetővé vált.
 5. Vállalkozó - olyan természetes személy, jogi személy vagy jogi személynek nem minősülő szervezeti egység, amelyet a törvény jogképességgel ruház fel, és amely saját nevében gazdasági vagy szakmai tevékenységet folytat.
 6. Forgalmazó:.
  Venusti sp. z o.o.,
  info@matemundo.hu,
  NIP PL6121860348,
  REGON 366578876.
 7. Az eladó székhelyének címe:
  Ostrowskiego 9/508,
  53-238 Wrocław,
  Poland.
 8. Internetes bolt - az Eladó által üzemeltetett weboldal, amely az elektronikus címeken érhető el: www.matemundo.hu amelyen keresztül a Vevő információt kaphat az Árukról és azok elérhetőségéről, valamint megvásárolhatja az Árut vagy megrendelheti a szolgáltatást.
 9. Távértékesítési megállapodás - a webáruházon keresztül kötött, áruk eladására vonatkozó szerződés/egy digitális szolgáltatás vagy digitális tartalom nyújtására vonatkozó szerződés (adott esetben).
 10. Áruk - olyan ingóság, amelyet az Ügyfél a webáruházban vásárolhat.
 11. Digitális szolgáltatás - olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a Fogyasztó számára, hogy:
  1. digitális formában történő adatelőállítás, -feldolgozás, -tárolás vagy -hozzáférés;
  2. a Fogyasztó vagy e szolgáltatás más felhasználói által feltöltött vagy létrehozott adatok digitális formában történő megosztása;
  3. a kölcsönhatás egyéb formái az adatokon keresztül.
 12. Digitális tartalom - digitális formában előállított és rendelkezésre bocsátott adatok.
 13. Az online áruház adatvédelmi és sütikre vonatkozó szabályzata - a személyes adatok feldolgozására és a sütik használatára vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó dokumentum. Az Adatvédelmi és sütikre vonatkozó szabályzat az Általános Szerződési Feltételek 3. függelékeként csatolva van, és elérhető a következő címen https://www.matemundo.hu/hun-privacy-and-cookie-notice.html.
 14. Állandó közeg - olyan anyag vagy eszköz, amely lehetővé teszi, hogy a Vevő vagy az Eladó személyesen a Vevőnek vagy az Eladónak címzett információkat tároljon oly módon, hogy az információk a jövőben az információk felhasználási céljainak megfelelő ideig hozzáférhetők legyenek, és amely lehetővé teszi a tárolt információk, különösen az e-mail változatlan formában történő reprodukálását.
 15. Elektronikus megrendelőlap - az Eladó által a Vevő rendelkezésére bocsátott elektronikus megrendelési eljárás.
 16. Elektronikus visszaküldési űrlap - az Eladó által a Vevő rendelkezésére bocsátott elektronikus visszaküldési eljárás; elérhető a következő címen https://www.matemundo.hu/returns-open.php.
 17. Elektronikus igénylőlap - az Eladó által a Vevő számára biztosított elektronikus igényérvényesítési eljárás; elérhető a következő címen https://www.matemundo.hu/rma-open.php.
 18. Megrendelés elküldése - a megrendelés érvényesítését a Vevő által a "" gombra kattintva, amelyet úgy kell tekinteni, mint a Vevő által a Távértékesítési szerződés megkötésére irányuló kötelező erejű szándéknyilatkozatot az Eladóval.
 19. Számla - a Webáruházban és az Eladó IKT-rendszerében tárolt, az adott Vevőre és a Vevő által leadott megrendelésekre, valamint a Vevő által kötött Távértékesítési szerződésekre vonatkozó adatok összessége, amelyek felhasználásával a Vevő megrendeléseket adhat le, illetve - kellő időben - törölheti vagy módosíthatja, valamint Távértékesítési szerződéseket köthet.
 20. Megrendeléskezelési vélemény vagy vélemény az egyes árukról - szubjektív állítások és 1-től 5-ig terjedő csillagok formájában kiosztott értékelések.
 21. Előfizetési rendelés - az Előfizetés részeként automatikusan létrehozott megrendelés.
 22. Előfizetés - elektronikus szolgáltatás, amely lehetővé teszi az Előfizetési Megrendelések automatikus létrehozását meghatározott Árukra, az Ügyfél által kiválasztott ismétlődésnek megfelelően, anélkül, hogy az Előfizetés befejezéséig külön megrendeléseket kellene leadni.
 23. Ciklikus kifizetések - automatikusan, meghatározott ciklusokban történő kifizetések, amelyeket az előfizetési megbízások kifizetésére használnak. A Vevő által az Előfizetés megkezdésekor adott hozzájárulás alapján történik.

§ 2 Általános rendelkezések

 1. az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások típusai és köre:
  1. online adásvételi szerződések megkötése - az internetes áruházban értékesített áruk tekintetében,
  2. a Fiók regisztrációjának és használatának elvei az Internet Shop keretében,
  3. vélemények, megjegyzések és értékelések hozzáadása - a Vevő véleményt vagy megjegyzést fűzhet a megrendeléséhez,
  4. olyan e-mailek küldése, amelyekben az Eladó visszaigazolja a megrendelés beérkezését, a fizetés esetleges beérkezését, a megrendelés feldolgozásra történő elfogadását.
 2. Az Online áruház használata azzal a feltétellel lehetséges, hogy az Ügyfél által használt számítógépes rendszer megfelel az alábbi minimális technikai követelményeknek:
  1. webböngészők az aktuális verzióban pl.:
   • Firefox
   • Chrome
   • Microsoft Edge
  2. bármilyen program a PDF formátumú fájlok megtekintésére.
 3. Az internetes áruház oldalain található tartalom, beleértve az Áruk leírását és az árakat, a Polgári Törvénykönyv 71. cikke értelmében szerződéskötésre való felhívásnak minősül.
 4. Az Eladó a jelen Általános Szerződési Feltételeket a mellékletekkel együtt a távértékesítési szerződés megkötése előtt, alatt és után a honlapon elhelyezett linken keresztül teszi elérhetővé. A Vevő letöltheti és kinyomtathatja.
 5. A nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos üzenetek és adatok továbbításának biztonsága érdekében a Webáruház a nyújtott szolgáltatások biztonsági szintjének megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesz, különösen olyan intézkedéseket, amelyek megakadályozzák, hogy az interneten keresztül továbbított személyes adatokat illetéktelen személyek megszerezzék és módosítsák.

§ 3 Megrendelések

 1. a megrendelés leadása a Webáruházban történhet egy Fiókon keresztül, vagy választhatja a regisztráció nélküli vásárlás lehetőségét, amely esetben egy belső fiók jön létre, amely alapján a Vevő létrehozhat egy Fiókot. A belső fiók mindaddig fennmarad, amíg az adatokat a rendszerből nem törlik, vagy a Fiókot nem tiltják le.
 2. A vásárlás az Online áruház oldalain elérhető elektronikus megrendelőlap kitöltésével történik. A megrendelt Áruk kiválasztása a kosárba helyezéssel történik. Az elektronikus megrendelőlapon többek között megadják, hogy a Vevő milyen árut, milyen áron és milyen mennyiségben kíván megrendelni az általa megjelölt helyre. A Vevő a megjelenő üzenetek alapján megteszi a megfelelő technikai lépéseket.
 3. Miután az Ügyfél megadta az összes szükséges adatot, megjelenik a leadott rendelés összefoglalója. A megrendelés összefoglalója a következőkre vonatkozó információkat tartalmazza: Eladó azonosító adatait, a megrendelés tárgyát, a megrendelt Áruk egység- és teljes árát, beleértve a szállítási és egyéb költségeket, ha vannak ilyenek, a kiválasztott fizetési módot, a kiválasztott szállítási módot, a szállítási időt és költséget.
 4. Ha a szerződés tárgya nem tárgyi adathordozón tárolt Digitális tartalom vagy Digitális szolgáltatás nyújtása, vagy elektronikusan vagy távolról nyújtott szolgáltatás - a Fogyasztó a megrendelés leadásához szükséges és az Elektronikus megrendelőlapon található kiegészítő jelölőnégyzetben a következő hozzájárulást adja: "Hozzájárulok a nem tárgyi adathordozón rögzített digitális tartalom átadásához vagy a szolgáltatás megkezdéséhez a szerződéskötéstől számított 14 nap lejárta előtt, és tudomásul veszem az elállási jog elvesztését". Az Eladó a fent említett hozzájárulás kézhezvételét e-mailben igazolja.
 5. A megrendelés leadásához az Elektronikus megrendelőlapon meg kell adni a kötelezőnek megjelölt személyes adatokat, el kell fogadni az Általános Szerződési Feltételek tartalmát, és a "Megrendelés" gomb megnyomásával el kell küldeni a megrendelést.
  1. Az elektronikus megrendelőlap Ügyfél általi elküldése kötelező érvényű szándéknyilatkozatnak minősül a Távértékesítési szerződés megkötésére, a jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmának megfelelően.
  2. A távértékesítési szerződés abban a pillanatban minősül megkötöttnek, amikor az Eladó elfogadja az elektronikus megrendelőlapot, amelyet a Vevőnek a megrendelés elfogadását megerősítő üzenet megjelenítésével és a megrendelés számának megadásával igazol.
  3. A Távértékesítési szerződés megkötését követően a Vevő e-mail formájában visszaigazolást kap a leadott megrendelésről, amely tartalmazza: a megrendelés elfogadásának visszaigazolását és a megrendelés minden fontos elemének végleges megerősítését, valamint a megkötött Távértékesítési szerződés általános feltételeit (a webáruház általános szerződési feltételei, beleértve az 1. és 2. számú mellékleteket), az Eladó adatait, az Eladó felelősségét a teljesítés minőségéért, az Eladó által az értékesítés után nyújtott szolgáltatásokról és a szerződéstől való elállás módjáról és hatásairól. A szerződéstől való elállás módjára és joghatásaira vonatkozó utasításokat az 1. számú melléklet tartalmazza.
  4. Amíg az Eladó meg nem kezdi a megrendelés feldolgozását:
   1. az Ügyfél módosíthatja megrendelését az Elektronikus megrendelőlap oldalon elérhető technikai megoldás segítségével, és újra végigjárhatja a teljes megrendelési utat. A megrendelés módosítása a korábban leadott megrendelés helyébe lépő új megrendelés leadásával történik. Alternatív megoldásként az Ügyfél által teljesített fizetés jóváírásra kerül az új megrendelésen, túlfizetés esetén pedig visszautalásra kerül arra a bankszámlára, amelyről a fizetés történt.
   2. Az Ügyfél az Elektronikus megrendelőlap oldalon elérhető "Megrendelés törlése" opció kiválasztásával törölheti megrendelését.
  5. Ha a Vevő lemondja a megrendelést, az Eladó 3 munkanapon belül visszafizeti a befizetett összeget. A befizetés visszatérítése a Vevő által használt fizetési móddal történik.
  6. A megrendelés feldolgozási ideje a szerződéskötéstől számított 1 és 10 munkanap között van.

§ 4 Fizetés

 1. A webáruházban lehetőség van előreutalásos fizetésre, . A halasztott fizetési lehetőség az Eladóval egyedileg egyeztetett esetekben lehetséges.
 2. Az áruk kifizetése az elektronikus megrendelőlapon a megrendeléskor kiválasztott módszerrel történhet.
 3. az online áruházban jelenleg elérhető előre fizetős fizetési módok a következő címen érhetőek el https://www.matemundo.hu/hun-payments.html.

§ 5 Szállítás

 1. Az elektronikus megrendelőlapon az Ügyfélnek ki kell választania a szállítási módot a megadott jelölőnégyzet bejelölésével.
 2. Abban az esetben, ha a Vevő nem veszi át az árut, ami az áru visszaszolgáltatását eredményezi az Eladónak - az Eladó elállhat az adásvételi szerződéstől, miután a vásárlási folyamat során megadott e-mailben felhívta a Vevőt a szerződés teljesítésére. A szerződéstől való elállás a Vevőnek e-mail üzenet formájában tett nyilatkozattal történik.
 3. A 2. pontban jelzett esetben az Eladó köteles a Vevő által megvásárolt Árukért kapott összeget haladéktalanul visszatéríteni a Vevőnek.
 4. Az online áruházban jelenleg elérhető szállítási módok a következő címen érhetőek el https://www.matemundo.hu/hun-delivery.html.

§ 6 Visszalépés a szerződéstől - elektronikus visszaküldési űrlap

 1. A távértékesítési szerződést kötött fogyasztó 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. A távértékesítési szerződéstől való elállás esetén a szerződést úgy kell tekinteni, hogy az nem jött létre.
 2. Az egyéni vállalkozónak joga van a szerződéstől való elállásra is a jelen szerződés 6. és 7. pontjában foglaltak szerint. Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek 6. és 7. pontja a Fogyasztóra utal, ez alatt az Egyéni Vállalkozó is értendő.
 3. A szerződéstől való elállás esetén a Fogyasztó csak az áruk visszaküldésének közvetlen költségeit viseli.
 4. A Fogyasztó nyilatkozatának egyértelműen ki kell fejeznie a szerződéstől való elállási szándékát, különösen a Fogyasztó:
  1. használja a webáruház weboldalán elérhető elektronikus visszaküldési űrlapot: https://www.matemundo.hu/returns-open.php.
  2. elállhat a szerződéstől a 2. függelékként csatolt elállási formanyomtatványon, amelyet az Eladó székhelyére kell elküldeni.
  3. Az Eladó köteles haladéktalanul tartós adathordozón visszaigazolni a szerződéstől való elállásról szóló, az 1. és 2. pontban megjelölt módon benyújtott nyilatkozat kézhezvételének tényét.
 5. A határidő betartásához elegendő a nyilatkozatnak a határidő lejárta előtti elküldése.
 6. Megkezdődik a szerződéstől való elállásra nyitva álló határidő:
  1. olyan szerződés esetén, amelynek teljesítése során az Eladó szállítja az árut, és köteles az áru tulajdonjogát átruházni - az áru Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt fuvarozótól eltérő harmadik személy általi birtokba vételétől, valamint olyan szerződés esetén, amely:
   1. több, külön-külön, tételekben vagy részekben szállított tételt foglal magában - az utolsó tétel, tétel vagy rész birtokbavételétől;
   2. az áruk rendszeres szállítása egy meghatározott időszak alatt - az első tétel birtokbavételétől kezdődően;
  2. egyéb szerződések esetében - a szerződés megkötésének napjától.
 7. A szerződéstől való elállási nyilatkozat formanyomtatványát (e szabályzat 2. sz. függeléke) és az elállási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatást (e szabályzat 1. sz. függeléke) elektronikus formában kell megadni.
 8. A Digitális tartalom vagy a Digitális szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződéstől való elállás esetén az Eladó megakadályozhatja a Fogyasztót a Digitális tartalom vagy a Digitális szolgáltatás további használatában, különösen azáltal, hogy megakadályozza a Fogyasztót a Digitális tartalomhoz vagy a Digitális szolgáltatáshoz való hozzáférésben.
 9. A Digitális tartalom vagy Digitális szolgáltatás nyújtására vonatkozó Megállapodástól való elállás esetén a Fogyasztónak fel kell hagynia az adott Digitális tartalom vagy Digitális szolgáltatás használatával és harmadik felek számára történő hozzáférhetővé tételével.
 10. A távértékesítési szerződéstől való elállási jog nem vonatkozik a 2014.05.30-i törvény 38. cikkében megjelölt szerződésekre. (BH 2019. évi 134. szám) a fogyasztói jogokról, többek között a szerződésekről:
  1. olyan szolgáltatás nyújtása esetén, amelynek ellenértékét a Fogyasztó köteles megfizetni, ha az Eladó a szolgáltatást a Fogyasztó kifejezett és előzetes beleegyezésével teljesítette, aki a teljesítés megkezdése előtt tájékoztatást kapott arról, hogy az Eladó teljesítését követően elveszíti a szerződéstől való elállás jogát, és ezt tudomásul vette.
  2. amelyekben az ár vagy a díjazás a pénzügyi piac olyan ingadozásaitól függ, amelyek nem állnak a kereskedő ellenőrzése alatt, és amelyek az elállási időszak lejárta előtt bekövetkezhetnek;
  3. amelynek teljesítési tárgya olyan termék, amely nem előre gyártott, nem a fogyasztó specifikációi szerint készült vagy nem a fogyasztó egyéni igényeinek kielégítésére szánt termék;
  4. amelynek teljesítési tárgya olyan lezárt csomagolásban szállított termék, amelyet felbontás után egészségügyi vagy higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, ha a csomagolást a szállítást követően felbontották;
  5. a lezárt csomagolásban szállított hang- vagy képfelvételek vagy számítógépes programok szállítása esetén, ha a csomagolást a szállítást követően felbontják;
  6. olyan, nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom szolgáltatása, amelynek ellenértékét a Fogyasztó köteles megfizetni, ha az Eladó a teljesítést a Fogyasztó kifejezett és előzetes hozzájárulásával kezdte meg, aki a teljesítés megkezdése előtt tájékoztatást kapott arról, hogy az Eladó teljesítését követően a Fogyasztó elveszíti a szerződéstől való elállás jogát, és ezt tudomásul vette;
  7. amelynek tárgya romlandó vagy rövid eltarthatósági idejű termék, és amelyben a teljesítés tárgyát olyan termékek képezik, amelyek jellegüknél fogva a szállítást követően más termékektől elválaszthatatlanok;
  8. újságok, folyóiratok vagy magazinok szállítására, az előfizetési szerződés kivételével;
  9. nyilvános árverésen zárul;
  10. nem lakáscélú szálláshely-szolgáltatás, áruszállítás, autóbérlés, vendéglátás, szabadidős, szórakoztató, sport- vagy kulturális rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások, ha a szerződésben meghatározzák a szolgáltatás teljesítésének napját vagy időtartamát;
  11. ha a teljesítés tárgya szeszes ital, amelynek árában az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, amelynek szállítására csak 30 nap múlva kerülhet sor, és amelynek értéke a kereskedő által nem befolyásolható piaci ingadozásoktól függ;

§ 7 A szerződéstől való elállás hatásai

 1. Az Eladó a termék eladására vonatkozó szerződéstől való elállásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztónak a Fogyasztó által teljesített összes kifizetést, beleértve a szállítási költségeket is, az Eladó által felajánlott legolcsóbb szállítási módnak megfelelően.
  1. A kifizetések visszatérítése a Fogyasztó által használt fizetési móddal megegyező módon történik.
  2. Ha a Fogyasztó az elállási jog gyakorlása érdekében - az Elektronikus Visszatérítési Nyomtatványt használja - a pénzösszegek visszatérítése a kiválasztott módszerrel és a Fogyasztó által megadott bankszámlára történik.
  3. Ha az Eladó nem ajánlotta fel, hogy az árut maga veszi át a Fogyasztótól, az Eladó visszatarthatja a Fogyasztótól kapott fizetés visszatérítését mindaddig, amíg az árut vissza nem kapja, vagy a Fogyasztó nem szolgáltat igazolást az áru visszaküldéséről, attól függően, hogy melyik esemény következik be előbb.
 2. Az Eladó felajánlhatja a Fogyasztónak, hogy az árut maga veszi át a Fogyasztótól. Ha azonban az Eladó nem tett ilyen ajánlatot - a Fogyasztónak haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállás napjától számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a dolgot az Eladónak (vagy az Eladó által az átvételre felhatalmazott személynek). A határidő betartásához elegendő a dolgot a határidő lejárta előtt visszaküldeni. A Fogyasztó által visszaküldött árukat az Eladó székhelyének címére kell küldeni.
 3. A Fogyasztó felel az Áruk használatából eredő, az Áruk természetének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges mértéket meghaladó értékcsökkenésért.
 4. A Fogyasztó nem állhat el a szerződéstől, ha a Digitális tartalom vagy a Digitális szolgáltatás nyújtása ellenérték fejében történik, és a Digitális tartalom vagy a Digitális szolgáltatás szerződésszerűségének hiánya lényegtelen.
 5. Az Eladó a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszakérheti azt a tárgyi adathordozót, amelyen a digitális tartalmat szolgáltatta. A Fogyasztó köteles az adathordozót haladéktalanul és az Eladó költségére visszaküldeni.
 6. Az Eladó csak a szerződésnek nem megfelelő Digitális tartalomnak vagy Digitális szolgáltatásnak megfelelő részre, valamint arra a Digitális tartalomra vagy Digitális szolgáltatásra köteles visszatéríteni az árat, amelynek nyújtására vonatkozó kötelezettsége a szerződéstől való elállás miatt megszűnt.

§ 8 Panasz

 1. Az Áruk hibája vagy az Áruknak a megkötött Távértékesítési szerződésnek való meg nem felelése miatt panaszt lehet benyújtani:
  1. az elektronikus panasztételi űrlapon keresztül;
  2. in writing to the address of the Seller's registered office or by e-mail to info@matemundo.hu.
 2. Az értesítésben meg kell jelölni azt a hibát, amellyel a Vevő véleménye szerint az Áruk rendelkeznek, az Eladóval szembeni követeléseket, és - ha lehetséges - dokumentálni kell az említett hibát, és igazolni kell az Áruknak az Online Shopban történő megvásárlását. Az Eladó a reklamációra annak beérkezésétől számított 14 napon belül válaszol. Amennyiben a fent említett határidőn belül nem válaszol, úgy kell tekinteni, hogy a reklamációt tudomásul vette. A panaszra adott választ az Eladó írásban vagy tartós adathordozón adja meg a Vevőnek.
 3. A Vevő által a reklamáció benyújtása érdekében teendő lépések, beleértve a reklamált Áruknak az Eladóhoz történő eljuttatásának módját, az elektronikus reklamációs űrlap különböző szakaszaiban szerepelnek.
 4. Abban az esetben, ha az Eladó a reklamációt jogosnak ítéli: az áru cseréjének, javításának költségeit, beleértve a reklamációval kapcsolatos szállítási költséget is, az Eladó viseli.
 5. Az Eladó felel a Fogyasztóval, valamint az egyéni vállalkozóval szemben azért, ha az áru nem felel meg a távértékesítési szerződésnek a fogyasztók jogairól szóló 2014.05.30-i törvényből eredő elvek szerint.
  1. Az Eladó felel azért, ha az Áru nem felel meg a szállítás időpontjában távolról megkötött adásvételi szerződésnek, és ezt az időpontot követő két éven belül nyilvánosságra hozzák, kivéve, ha az Áru az Eladó által meghatározott használhatósági ideje ennél hosszabb.
  2. Az Eladó a reklamáció tudomásulvételétől számított 14 napon belül kijavítja vagy kicseréli az árut. A javítás vagy csere költségeit, beleértve különösen a postaköltséget, a szállítási, munka- és anyagköltséget, az Eladó viseli.
  3. A Fogyasztó köteles a javításra vagy cserére szoruló árut az Eladó rendelkezésére bocsátani. Az Eladó az árukat saját költségén veszi át. 6.
 6. Az Eladó köteles az Árut hibátlanul szállítani, és a Vállalkozóval szemben a Polgári Törvénykönyv értelmében felel a megvásárolt Áru hibáiért.
 7. A digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás fogyasztónak vagy egyéni vállalkozónak történő átadása a fogyasztók jogairól szóló 2014.05.30-i törvényből eredő elvekkel összhangban történik.
  1. A Digitális Tartalom akkor tekinthető kézbesítettnek, ha a Digitális Tartalom vagy a Digitális Tartalomhoz való hozzáférést vagy a Digitális Tartalom letöltését lehetővé tevő eszköz a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által erre a célra önállóan kiválasztott fizikai vagy virtuális eszköz számára elérhetővé vált, vagy ha a Fogyasztó vagy az ilyen eszköz hozzáfért.
  2. A Digitális Tartalom akkor tekintendő leszállítottnak, amikor a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által önállóan kiválasztott fizikai vagy virtuális eszköz hozzáfér ahhoz.
  3. Az Eladó köteles a Digitális Tartalmat vagy a Digitális Szolgáltatást a szerződésnek megfelelővé tenni attól a pillanattól számított 21 napon belül, amikor a Fogyasztó tájékoztatta az Eladót a szerződésnek való meg nem felelésről, és a Fogyasztónak okozott indokolatlan kellemetlenségek nélkül, figyelembe véve azok jellegét és felhasználási célját. A digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tételének költségei az Eladót terhelik.

§ 9 Vélemények

 1. A megrendelés kezelésével kapcsolatos véleményt vagy egy Tétellel kapcsolatos véleményt a webáruház látogatása során lehet benyújtani a Tétel melletti felületre kattintva, vagy az e-mailben megadott linkre kattintva. A vélemény hozzáadása önkéntes és ingyenes. A vásárló egy rendelésen belül csak egy Értékelést adhat fel. 2.
 2. Az értékelésben a vásárló 1-től 5-ig terjedő csillagot adhat, és 65535 karakterre korlátozott szóbeli megjegyzést fűzhet hozzá.
 3. Az értékeléseket tároljuk és nyilvánosan megjelenítjük az Online Shop weboldalán, valamint a következő weboldalakon https://zaufaneopinie.idosell.com és https://trustedreviews.idosell.com.
 4. Az Eladó a Véleményeket a szóban forgó Áruk vásárlása során használt e-mail cím segítségével ellenőrzi. Az a vélemény, amelyet egy személy a vásárlási folyamat során használt e-mail cím használatával ad le - az Üzlet weboldalán a "vásárlással megerősített vélemény" megjegyzéssel kerül megjelölésre. Minden más Véleményt "vásárlással meg nem erősített vélemény" megjelöléssel látunk el.
 5. Az Eladó véleményeket tehet közzé egy adott Árukról más online áruházaiból.
 6. Az Eladó nem változtatja meg a Vélemények tartalmát vagy a kiosztott csillagokat.
 7. A vélemény tartalmáért kizárólag és kizárólag a vevő felelős. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a törvény és a jelen általános szerződési feltételek értelmében törölje a véleményt.
 8. Tilos a valótlan, félrevezető, vulgáris, agresszív, sértő vagy nyilvánvalóan erkölcstelen információk benyújtása. Ugyancsak elfogadhatatlan az olyan tartalom feltöltése, amely jogellenes, sérti harmadik felek jogait vagy tisztességtelen versenycselekménynek minősül. 9.
 9. Az Ügyfél vállalja, hogy nem helyez el olyan tartalmakat, amelyek külső weboldalakra mutató linkeket tartalmaznak, promóciós vagy reklám jellegűek, vagy harmadik felek személyes adatait tartalmazzák.
 10. Az értékelés tartalma a Vevő kifejezett kérésére elrejthető az Áruház többi felhasználója elől, de a kapott csillagok száma beleszámít az Áruház és az Áruk általános értékelésébe.

§ 10 Szellemi tulajdon

 1. A Vevő kijelenti, hogy nem jogosult semmilyen jogra, beleértve a szerzői jogokat vagy az általa közzétett értékelésekhez és nyilatkozatokhoz kapcsolódó jogokat, kivéve a Webáruháznak az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon történő használatának jogát. A Vásárlót nem illeti meg semmilyen jog a tartalom rögzítésére, sokszorosítására, hozzáférhetővé tételére, nyilvánosságra hozatalára vagy terjesztésére, kivéve, ha ilyen jog jogszabályi rendelkezésekből vagy a jelen ÁSZF-ből következik.
 2. Az Ügyfél nem jogosult semmilyen módon beavatkozni a tartalomba, különösen a Webáruház tartalmába, szerkezetébe, formájába, grafikájába, működési mechanizmusába vagy egyéb elemeibe.
 3. A Véleményeknek a Webáruházban történő elhelyezésével - amelyek a szerzői jogról és a szomszédos jogokról szóló 1994.2.4-i törvény értelmében műveknek minősülnek - az Ügyfél nem kizárólagos és térítésmentes, időben és területileg korlátlan engedélyt ad az Eladónak ezen művek felhasználására az Eladó által, valamint allicenc adásának jogát, amely magában foglalja a mű nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételét oly módon, hogy mindenki számára hozzáférhetővé váljon az általa egyénileg választott helyen és időben (az interneten). A licenc a licenc megadásának időpontjában ismert valamennyi felhasználási területre vonatkozik, különösen a következő felhasználási területekre:
  1. a mű bármilyen technikával - különösen nyomtatással, reprográfiával, mágneses rögzítéssel, digitális technikával, azaz bármilyen technika alkalmazásával bármilyen audiovizuális vagy vizuális hordozón, különösen audiovizuális lemezen, CD-n, számítógépes lemezen, multimédiás hálózatban, beleértve az internetet és a kapcsolódó on-line szolgáltatásokat és a sokszorosítást, rögzítést, interneten való felhasználást, reklámozást, a felvétel elektronikus formában történő sokszorosítását számítógépes memóriában és belső és külső hálózatokban - történő rögzítése és sokszorosítása terén,
  2. a mű egészének, töredékeinek vagy bármely elemének felhasználása - az adott online médium jellegéből adódó módosítások lehetőségével - minden kiadványban, különösen online, digitális, hírlevelekben és információkban, önmagában vagy más művekkel vagy műrészletekkel kombinálva; a mű egészének vagy töredékeinek felhasználása promóciós és reklámcélokra, különösen audiovizuális, audio- és médiareklám formájában.
  3. a művön rögzített eredeti vagy másolati példányok kereskedelme keretében - az eredeti vagy másolati példányok forgalmazása, kölcsönzése, bérbeadása,
  4. a műnek a fentiektől eltérő módon történő terjesztése keretében - nyilvános előadás, kiállítás, bemutatás, reprodukció, valamint sugárzás és újbóli sugárzás, továbbá a műnek a nyilvánosság számára olyan módon történő hozzáférhetővé tétele, amely lehetővé teszi, hogy mindenki az általa választott helyen és időben hozzáférjen a műhöz,
  5. a művek felhasználása promóciós és marketing célokra;
 4. a Számla Ügyfél általi törlése vagy a 9. szakasz 8. pontja szerinti vélemény nem érinti a fent említett engedély érvényességét.

§ 11. Az értékesítés szabályai az előfizetéses modellben.

 1. Az Eladó elektronikus szolgáltatást nyújthat a Vevőnek Előfizetés formájában.
 2. Az Előfizetés használata lehetővé teszi a kiválasztott Áruk ciklikus szállítását az Ügyfél által megadott időközönként, anélkül, hogy az Előfizetés befejezéséig további megrendeléseket kellene leadni. Az Előfizetés kifizetése a Ciklikus fizetési mechanizmus használatával és kizárólag egyetlen fizetési kártyával történik.
 3. A fizetési kártya leiratkozása az Előfizetésről megszünteti az Előfizetést. Utánvétes fizetés az Előfizetésen belül nem lehetséges.
 4. A Vevő úgy hoz létre Előfizetést, hogy az Elektronikus megrendelőlapon kiválasztja ezt a vásárlási formát. Az Előfizetés létrehozásának visszaigazolása azonnal megküldésre kerül a Vevő első megrendeléskor megadott e-mail címére.
 5. Az Ügyfél az Előfizetést a Fiókon keresztül kezeli a rendelkezésre álló beállítások szerint. Az Előfizetés megszüntethető a info@matemundo.hu webáruházi ügyfélszolgálaton keresztül is.
 6. Az előfizetés határozatlan időre szól. Az előfizetés bármikor megszüntethető.
 7. Az Eladó jogosult az Áruk árait az Előfizetés időtartama alatt megváltoztatni, amelyről a Vevőt a pontban említett e-mailben tájékoztatja. 8.
 8. Az Eladó e-mailt küld a Vevőnek az Előfizetési megbízás létrehozásáról, feltüntetve annak tárgyát, mennyiségét, árát, a teljesítés időpontját és a kártyáról történő tervezett pénzlehívás időpontját. Ezen túlmenően az Eladó tájékoztatja a Vevőt az Előfizetés felmondásának lehetőségéről egy link csatolásával, valamint arról az időpontról, ameddig ez érvényben van. A Vevőnek nincs lehetősége arra, hogy az Előfizetési Megrendelést más módon fizesse ki, mint a csatlakoztatott fizetési kártyán keresztül.
 9. Ha a fizetési kártya megterhelésére tett kísérlet sikertelen, az ügyfelet e-mailben értesítjük arról, hogy a fizetés nem vehető át. A fizetés meghiúsulásának lehetséges okai: a fizetési kártyán lévő fedezet hiánya, a kártya lejárata vagy technikai problémák.
 10. Az Előfizetéshez kapcsolódó kártya lejárta az Előfizetés megszűnését eredményezi.
 11. Az előfizetéses megrendelés csak a fizetési kártya sikeres megterhelését követően kerül teljesítésre.
 12. Az Eladónak joga van az Előfizetési Megrendelést törölni, amelyről e-mailben vagy telefonos kapcsolatfelvétel útján tájékoztatja a Vevőt.
 13. A Vevőt e-mailben vagy telefonon értesítjük arról, ha az előfizetési megrendelés teljesítése lehetetlen, különösen azért, mert az Eladó raktárában nincs elegendő áru. Ebben a helyzetben az Előfizetési Megrendelés teljesítési időpontja, valamint a későbbi teljesítési időpontok is módosulhatnak.

§ 12 Záró rendelkezések

 1. Ezek a felhasználási feltételek 2014.01.01-től érvényesek.
 2. Abban az esetben, ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését az illetékes hatóság vagy bíróság döntése módosítja vagy érvényteleníti, a többi rendelkezés hatályban marad és kötelező az Eladóra és a Vevőre.
 3. Az Eladó fenntartja a jogot a jelen Általános Szerződési Feltételek módosítására. Az új rendeletek hatálybalépése előtt megkötött szerződéseket a szerződéskötés időpontjában hatályos rendeletek alapján kell végrehajtani.
 4. Az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos jogviták rendezésére a lengyel jog az irányadó. Ezeket a jogvitákat a helyileg illetékes közös bíróság rendezi. A fogyasztónak minősülő Ügyfél a panaszok kezelésének és a követelések érvényesítésének peren kívüli módjait is igénybe veheti. A panaszok és követelések peren kívüli kezelésére és érvényesítésére vonatkozó valamennyi információ a Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal honlapján található: www.uokik.gov.pl. Egyúttal tájékoztatjuk, hogy a jelzett eljárások önkéntes jellegűek, és mindkét félnek bele kell egyeznie.
 5. A 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében tájékoztatjuk Önt, hogy a fogyasztók és kereskedők közötti online vitarendezés uniós szintű platformja (ODR platform) a következő címen érhető el http://ec.europa.eu/consumers/odr. Az ODR-platform egy egyablakos honlap a fogyasztók és kereskedők számára, akik az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésből eredő szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatos jogviták bíróságon kívüli rendezését keresik.

§ 13. melléklet - Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatos információk

 1. A Fogyasztó és az Egyéni vállalkozó az alábbi feltételek mellett élhet elállási jogával.
  Ön jogosult 14 napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő 14 nap elteltével lejár:
  1. adásvételi szerződés esetén attól a naptól, amikor Ön az árut birtokba veszi, vagy amikor a fuvarozótól eltérő és az Ön által megjelölt harmadik fél az árut birtokba veszi;
  2. olyan szerződés esetén, amely több, külön szállított tárgy tulajdonjogának átruházására vonatkozó kötelezettséget tartalmaz, attól a naptól kezdve, amikor Ön az utolsó tárgyat birtokba veszi, vagy amikor a fuvarozótól eltérő és az Ön által megjelölt harmadik személy az utolsó tárgyat birtokba veszi;
  3. olyan szerződés esetén, amely részletekben vagy részekben szállított tételek tulajdonjogának átruházását írja elő, attól a naptól kezdve, amikor Ön az utolsó részletet vagy részt birtokba veszi, vagy amikor a fuvarozótól eltérő és az Ön által megjelölt harmadik fél az utolsó részletet vagy részt birtokba veszi;
  4. a rendszeres áruszállításra vonatkozó szerződések esetében attól a naptól számított meghatározott időtartamra, amikor Ön az első árut birtokba veszi, vagy amikor a fuvarozótól eltérő és az Ön által megjelölt harmadik fél az első árut birtokba veszi;
  5. a nem tárgyi adathordozón nyújtott szolgáltatásokra vagy digitális tartalomra vonatkozó szerződések esetében a szerződés megkötésének napjától.
 2. Az elállási jog gyakorlása érdekében tájékoztatnia kell minket, azaz: Venusti sp. z o.o., Ostrowskiego 9/508, 53-238 Wrocław, info@matemundo.hu a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (például postai úton, faxon vagy e-mailben küldött levélben).
 3. Használhatja a visszavonási formanyomtatvány mintáját, de ez nem kötelező.
 4. Kitöltheti az Elektronikus visszaküldési űrlapot is, amely az Online Shop weboldalán érhető el: https://www.matemundo.hu/returns-open.php. Ha ezzel a lehetőséggel él, haladéktalanul elküldjük Önnek tartós adathordozón az elállási nyilatkozatának átvételi elismervényét.
 5. Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlására vonatkozó közleményét az elállási határidő lejárta előtt elküldi.
 6. A szerződéstől való elállás esetén haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, amikor értesültünk arról, hogy Ön a szerződéstől való elállási jogával élni kíván, visszafizetjük Önnek az Öntől kapott valamennyi kifizetést, beleértve az áru kiszállításának költségeit is (kivéve az Ön általunk kínált legolcsóbb szabványos szállítási módtól eltérő szállítási mód választása miatt felmerülő többletköltségeket). A befizetést ugyanazon fizetési eszközzel térítjük vissza, amelyet Ön az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha kifejezetten másképp állapodott meg.
 7. Az olyan szerződések esetében, amelyek egy tárgy tulajdonjogának átruházását foglalják magukban, és amelyek esetében nem ajánlottuk fel, hogy a tárgyat elállás esetén átvesszük, a visszatérítést visszatartjuk mindaddig, amíg a tárgyat meg nem kapjuk, vagy amíg Ön nem szolgáltat nekünk bizonyítékot a tárgy visszaküldéséről, attól függően, hogy melyik esemény következik be előbb.
 8. Kérjük, a visszaküldött terméket a következő címre küldje vissza: Venusti sp. z o.o., Ostrowskiego 9/508, 53-238 Wrocław haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, amikor Ön tájékoztatott minket a szerződéstől való elállásáról. A határidő akkor teljesül, ha Ön a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségei Önt terhelik.
 9. az Áruk súlya és méretei miatt - a szerződéstől való elállás esetén - az Áruk visszaküldése a szokásos postai kézbesítésnél magasabb költségekkel járhat. Ha futárcég szolgáltatásait kívánja igénybe venni, előfordulhat, hogy a küldeményt raklapon kell feladni, ami drágább, mint a szokásos postai kézbesítés.

§ 14. Annex 2 - Visszavonási formanyomtatványminta

pixel